Preskoči na sadržaj

Novost

Natječaj Saljske užance 2021


REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SALI

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor organizatora Saljskih užanci 06., 07. i 08. 08.2021. 

 

  1. Općina Sali, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Sali, ustupa organizaciju manifestacije Saljske užance 06., 07. i 08. 08. 2021. godine

 

2. Na Natječaju za izbor organizatora Saljskih užanci (dalje u tekstu: Natječaj) mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati manifestaciju koja je predmet ovog Natječaja.

 

3. Svaki od ponuditelja treba dostaviti ponudu za manifestaciju koja je predmet ovog Natječaja.

 

Ponuda mora sadržavati sljedeće: 

detaljan opis programa i organizacije manifestacije iz kojeg je razvidno kako će se manifestacija odvijati (za svaki dan održavanja manifestacije opisati program te naznačiti izvođača/e)

plan medijske kampanje i promidžbenih aktivnosti,

troškovnik manifestacije,

poslovne reference odnosno popis značajnijih izvršenih poslova organizacije manifestacija u posljednjih 3 godina 

 

5. Ponude, s pripadajućom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA NA NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJU SALJSKIH UŽANCI 2021., osobno u Općinu Sali, Turističku zajednicu ili putem pošte na adresu: 

Općina Sali bb, 23281 Sali, Dugi otok ili 

Turistička zajednica Općine Sali, Sali II 49, 23281 Sali, Dugi otok.

 

6. Općina Sali zadržava pravo odbiti sve ponude koje su prikupljene ovim Natječajem, te poništiti isti.

 

7. Odluka o odabiru ponuditelja donijet će se u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda o kojoj će svi ponuditelji biti obaviješteni pisanim putem.

 

8. Općina Sali će s odabranim organizatorima zaključiti ugovore o ustupanju organizacije manifestacija kojima će regulirati međusobna prava i obveze.

 

9. Smjernice za izradu programa manifestacije Saljske užance, ponuditelji mogu dobiti u Općini Sali i Turističkoj zajednici Općine Sali na mail: tz-sali@zd.t-com.hr, te na telefone 377-094(TZO Sali) ili 377-088 (Općina Sali)

 

Sali, 24.05.2021.