Preskoči na sadržaj

Novost

LAGUR plodovi mora

Pozivaju se zainteresirani na informativne radionice za natječaj u okviru Mjere 3. “Skraćivanje lanca opskrbe, plasman ribe i proizvoda ribarstva i akvakulture te jačanje pozicije ribarskog sektora”

Maksimalan iznos potpore po projektu: 2.500.000,00 kn

Postotak sufinanciranja: 50-100%

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

1. Ulaganje u gastropunktove (riblji restorani, kušaonice, prodajni štandovi, vozila i plovila, prodajne kućice, kiosci i sl.) za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture spremnih za konzumaciju

2. Ulaganja maloprodajne prostore proizvoda ribarstva i akvakulture (trgovine, ribarnice, prodajne štandove, ribarnice na kotače, plutajuće ribarnice, kioske, prodajne kućice i sl.)

3. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu potrebnu za uspostavu prodajnih mjesta svježih i gotovih proizvoda ribarstva i akvakulture u svrhu udovoljavanja zakonski propisanim minimalnim tehničkim uvjetima prodaje i higijenskog standarda

4. Osmišljavanje i razvoj jedinstvene oznake i vizualnog identiteta temeljenim na zajedničkim obilježjima lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture te cjelokupne ribarske zajednice LAGUR područja

5. Potpore za organizaciju i provedbu ili pohađanje (specijaliziranih) edukativnih programa i tečajeva u svrhu unaprjeđenja obavljanja ribarskih i dopunskih djelatnosti i/ili djelatnosti vezane uz akvakulturu

RASPORED RADIONICA:

UTO

15.03.2022.

ZADAR

Gradska knjižnica (uz najavu, ograničen br. ljudi)

11:00

ČET

17.03.2022.

SALI

Multimedijalna dvorana

13:00
Pozivaju se zainteresirani na informativne radionice za natječaj u okviru Mjere 2. “Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine”

Maksimalan iznos potpore po projektu: 3.500.000,00 kn

Postotak sufinanciranja: 50-100%

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

1.  Ulaganja u društvene i/ili kulturne i/ili interaktivno-edukativne izložbene objekte i javnu turističku infrastrukturu u svrhu edukacije i promocije ribarske i maritimne baštine

2. Ulaganja u nove tehnologije i opremu za kreiranje novih turističkih sadržaja (tematskih staza, ruta, usluga, aktivnosti) te razvoj digitalnih aplikacija, softvera, programa koji se odnose na suvremen pristup ribarskoj i maritimnoj kulturnoj baštini i identitetu

3. Osmišljavanje/razvoj, izrada i provedba edukativnih i zabavnih sadržaja i aktivnosti u svrhu promocije ribarstva i/ili promicanja potrošnje ribe i morskih organizama i/ili valorizacije ribarske i maritimne baštine i/ili očuvanja i zaštiti morskog okoliša (edukativni programi i radionice vezani uz ribarstvo, igraonice, kampanje, pokazne aktivnosti, umjetničke izvedbe, filmovi, aplikacije, publikacije,…)

4. Potpore organizaciji i provedbi manifestacija i drugih događanja povezanih sa ribarstvom i ribarstvenim područjima (npr. znanstvene konferencije i skupovi, sportsko – ribolovne manifestacije, gastro manifestacije, sajmovi, ekološke akcije i sl.

 

RASPORED RADIONICA:

UTO

15.03.2022.

ZADAR

Gradska knjižnica (uz najavu, ograničen br. ljudi)

10:00

ČET

17.03.2022.

SALI

Multimedijalna dvorana

12:00