Preskoči na sadržaj

Obavijest

Javni poziv Saljske užance 2022


TZO Sali

i

OPĆINA SALI

raspisuju

NATJEČAJ

za izbor organizatora Saljskih užanci 05., 06. i 07.08.2022. 

 

  1. Općina Sali, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Sali, ustupa organizaciju manifestacije Saljske užance 05, 06. i 07. 08. 2022. godine

 

2. Na Natječaju za izbor organizatora Saljskih užanci (dalje u tekstu: Natječaj) mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati manifestaciju koja je predmet ovog Natječaja.

 

3. Svaki od ponuditelja treba dostaviti ponudu za manifestaciju koja je predmet ovog Natječaja.

 

Ponuda mora sadržavati sljedeće: 

detaljan opis programa i organizacije manifestacije iz kojeg je razvidno kako će se manifestacija odvijati (za svaki dan održavanja manifestacije opisati program te naznačiti izvođača/e)

plan medijske kampanje i promidžbenih aktivnosti,

troškovnik manifestacije,

poslovne reference odnosno popis značajnijih izvršenih poslova organizacije manifestacija u posljednjih 3 godina 

 

5. Za potrebe manifestacije osigurat će se pozornica i djelomično razglas 

 

6. Ponude, s pripadajućom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA NA NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJU SALJSKIH UŽANCI 2022., osobno u Općinu Sali, Turističku zajednicu ili putem pošte na adresu: 

Općina Sali bb, 23281 Sali, Dugi otok ili 

Turistička zajednica Općine Sali, Sali II 49, 23281 Sali, Dugi otok.

 

7. Općina Sali zadržava pravo odbiti sve ponude koje su prikupljene ovim Natječajem, te poništiti isti.

 

8. Odluka o odabiru ponuditelja donijet će se u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda o kojoj će svi ponuditelji biti obaviješteni pisanim putem.

 

9. Općina Sali će s odabranim organizatorima zaključiti ugovore o ustupanju organizacije manifestacija kojima će regulirati međusobna prava i obveze.

 

10. Smjernice za izradu programa manifestacije Saljske užance, ponuditelji mogu dobiti u Općini Sali i Turističkoj zajednici Općine Sali, te na telefone 377-094(TZO Sali) ili 377-088 (Općina Sali)

 

Sali, 01.03.2022.