Zum Inhalt springen

Beachten

Javni poziv za dodjelu oznake "Kvalitetno – Dugi otok"

UVJETI DODJELE OZNAKE „KVALITETNO – DUGI OTOK“

Oznaka „Kvalitetno – Dugi otok“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode proizvođači sa Dugog otoka i otoka Zverinac.

Otočni proizvođači koji kandidiraju za dodjelu oznake „Kvalitetno – Dugi otok“ mogu biti pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na otocima i svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Oznaka „Kvalitetno – Dugi otok“ dodjeljuje se proizvodima koji su nastali kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije, po ispravno podnesenom zahtjevu uz provođenje postupka iz članka 12. Pravilnika.

Također, moraju zadovoljavati zakonske odrednice o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača te svojim ukupnim karakteristikama (sastav, dizajn, ekološki kriteriji i dr.) udovoljiti izraženim ili pretpostavljenim potrebama potrošača te zahtjevima utvrđenim u normama ili specifikacijama kojima se osigurava razina kvalitete.

NAČIN I UVJETI STJECANJA PRAVA UPORABE OZNAKE „KVALITETNO – DUGI OTOK“

Otočni proizvođači podnose Zahtjev za dodjelu prava uporabe Oznake „Kvalitetno – Dugi otok“.

Uz Zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. podaci o pravnom statusu:

za trgovačka društva:

– preslika rješenja o upisu u sudski registar;
– preslika društvenog ugovora u slučaju da se radi o više osnivača
trgovačkog društva;

za zadruge:

– akt o osnivanju
– preslika rješenja o upisu u sudski registar;
– preslika ugovora o osnivanju zadruge;

za udruge:

– preslika rješenja o upisu u registar udruga;

za obrte:

– preslika rješenja o osnivanju obrta (obrtnica);
– preslika ortačkog ugovora u slučaju da se radi o više vlasnika obrta;

za obiteljska poljoprivredna gospodarstva:

– preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

za ostale:

– preslika rješenja o upisu ili drugi zakonom propisan dokument.

2. izjava podnositelja zahtjeva o otočnom podrijetlu proizvoda;

3. tehnička dokumentacija, fotografija proizvoda i/ili dokumentacija za vizualnu jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda;

4. 4 uzorka Proizvoda za organoleptičko ocjenjivanje;

5. preslika rješenja o korištenju neke od oznaka kvalitete;

6. potvrdni dokumenti o udovoljavanju uvjetima sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača te rješenja ili dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete za proizvode koji nemaju neku od oznaka kvalitete i odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje („Narodne novine, br. 125/09., 23/13., 90/13.) koje se odnose na kozmetičke proizvode, a nastali su kao rezultat otočne tradicije, razvojno- istraživačkog rada, inovacije i invencije;

7. preslike dokumentacije o proizvodu s kojom podnositelj Zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje kvalitete proizvoda.

Zahtjevi za dodjelu oznake „Kvalitetno – Dugi otok“ s propisanom dokumentacijom podnose se na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE SALI
Sali II 49
23281 SALI, DUGI OTOK

u zatvorenim omotnicama s naznakom „ne otvaraj – javni poziv“ i adresom podnositelja zahtjeva na poleđini omotnice.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.