Novosti


Natječaji

Natječaj za organizaciju saljskih užanci

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA


TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SALI
I
OPĆINA SALI
raspisuju
NATJEČAJ
za izbor organizatora Saljskih užanci 09., 10. i 11. 08.2019.


1. Turistička zajednica Općine Sali u suradnji s Općinom Sali, ustupa organizaciju manifestacije Saljske užance 09., 10. i 11. 08. 2019. godine

2. Na Natječaju za izbor organizatora Saljskih užanci (dalje u tekstu: Natječaj)mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati manifestaciju koja je  predmet ovog Natječaja.

3. Svaki od ponuditelja treba dostaviti ponudu za manifestaciju koja je predmet ovog Natječaja.

4. Ponuda mora sadržavati sljedeće:

§ detaljan opis programa i organizacije manifestacije iz kojeg je razvidno kako će se manifestacija odvijati (za svaki dan održavanja manifestacije opisati program te naznačiti izvođača/e)

§ plan medijske kampanje i promidžbenih aktivnosti,

§ troškovnik manifestacije,

§ poslovne reference odnosno popis značajnijih izvršenih poslova organizacije manifestacija u posljednjih 3 godina

5. Ponude, s pripadajućom dokumentacijom, podnose se u roku od 30  dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA NA NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJU SALJSKIH UŽANCI 2019.", osobno u Turističku zajednicu ili putem pošte na adresu:
Turistička zajednica Općine Sali, Sali bb, 23281 Sali, Dugi otok.

6. Turistička zajednica i Općina Sali zadržavaju pravo odbiti sve ponude koje su prikupljene ovim  Natječajem, te poništiti isti.

7. Odluka o odabiru ponuditelja donijet će se u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda o kojoj će svi ponuditelji biti obaviješteni pisanim putem.

8. Turistička zajednica Općine Sali  će s odabranim organizatorima zaključiti ugovore o ustupanju organizacije manifestacija kojima će regulirati međusobna prava i obveze.

9. Smjernice za izradu programa manifestacije Saljske užance, ponuditelji mogu dobiti u Turističkoj zajednici Općine Sali, te na telefone 377-094(TZO Sali).

Sali, 29.01.2019.

Tragovi prošlosti

Dugi otok

pogledajte opširnije

Moj planer putovanja Zatvori planer

Poštovani posjetitelju,
Kako bi vam olakšali planiranje vašeg odmora i boravka na našem otoku prirpemili smo vam ovaj planer putovanja. Planer se koristi na način da se svakoj rubrici u kojoj vidite znak + PLANER može dodavati u planer kao aktivnost. Nakon što ste odabrali sve aktivnosti za koje ste zainteresirani možete ih rasporediti u dane vašeg boravka po vlastitoj želji. U pojedinom danu može biti do 4 aktivnosti. Nakon što ste isplanirali sve dane vašeg boravka možete ih poslati nekome na mail ili jednostavno ispisati. Podaci u planeru će ostati zapisani u vašem pregledniku do idućeg posjeta tako da ih i kasnije možete mijenjati. U slučaju da želite započeti svoje planiranje iznova, pobrišite sve stavke klikom na link "Očisti planer".

x
Očisti planer

Dnevni raspored "drag 'n drop" na određene dane x