COVID-19 info  

Novosti


Dugi otok

JAVNI POZIV

Sali, 20.11.2018.g

Turistička zajednica Općine Sali
Obala Petra Lorinia bb
23281 Sali


TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SALI

objavljuje

J A V N I  P O Z I V

ZA DODJELU OZNAKE „KVALITETNO – DUGI OTOK“


Na temelju članka 7. Statuta Turističke zajednice Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije br. 13) i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Kvalitetno – Dugi otok“ ( u nastavku teksta: Pravilnik) Turistička zajednica Općine Sali dodjeljuje oznaku „Kvalitetno – Dugi otok“ u cilju poticanja razvoja otočne proizvodnje kroz prepoznatljivost i jačanje konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu.

UVJETI DODJELE OZNAKE „KVALITETNO – DUGI OTOK“

Oznaka „Kvalitetno – Dugi otok“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode  proizvođači sa Dugog otoka i otoka Zverinac.

Otočni proizvođači koji kandidiraju za dodjelu oznake „Kvalitetno – Dugi otok“ mogu biti pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na otocima i svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Oznaka „Kvalitetno – Dugi otok“ dodjeljuje se proizvodima koji su nastali kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije, po ispravno podnesenom zahtjevu uz provođenje postupka iz članka 12. Pravilnika.

Također, moraju zadovoljavati zakonske odrednice o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača te svojim ukupnim karakteristikama (sastav, dizajn, ekološki kriteriji i dr.) udovoljiti izraženim ili pretpostavljenim potrebama potrošača te zahtjevima utvrđenim u normama ili specifikacijama kojima se osigurava razina kvalitete.

NAČIN I UVJETI STJECANJA PRAVA UPORABE OZNAKE „KVALITETNO – DUGI OTOK“

Otočni proizvođači podnose ispunjen Zahtjev za dodjelu prava uporabe Oznake „Kvalitetno – Dugi otok“ (u nastavku teksta: Zahtjev). Obrazac Zahtjeva sastavni je dio ovog Javnog poziva i dostupan je na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Sali (www.dugiotok.hr)

Uz Zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. podaci o pravnom statusu:

  • za trgovačka društva:

– preslika rješenja o upisu u sudski registar;

– preslika društvenog ugovora u slučaju da se radi o više osnivača trgovačkog društva;

  • za zadruge:

– akt o osnivanju i/ili pravila zadruge

– preslika rješenja o upisu u sudski registar;

  • za udruge:

– preslika rješenja o upisu u registar udruga;

  • za obrte:

– preslika rješenja o osnivanju obrta (obrtnica);

– preslika ortačkog ugovora u slučaju da se radi o više vlasnika obrta;

  • za obiteljska poljoprivredna gospodarstva:

– preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

  • za ostale:

– preslika rješenja o upisu ili drugi zakonom propisan dokument.

2. izjava podnositelja zahtjeva  o otočnom podrijetlu proizvoda;

3. tehnička dokumentacija, fotografija proizvoda i/ili dokumentacija za vizualnu jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda;

4. 4 uzorka Proizvoda za organoleptičko ocjenjivanje;

5. preslika rješenja o korištenju neke od oznaka kvalitete;

6. potvrdni dokumenti o udovoljavanju uvjetima sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača te rješenja ili dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete za proizvode koji nemaju neku od oznaka kvalitete i odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje („Narodne novine, br. 125/09., 23/13., 90/13.) koje se odnose na kozmetičke proizvode, a nastali su kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije;

7. preslike dokumentacije o proizvodu s kojom podnositelj Zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje kvalitete proizvoda.

Zahtjevi za dodjelu oznake „Kvalitetno – Dugi otok“ s propisanom dokumentacijom podnose  na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE SALI
SALI BB
23281 SALI, DUGI OTOK

u zatvorenim omotnicama s naznakom „ne otvaraj – javni poziv“ i adresom podnositelja zahtjeva na poleđini omotnice.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.
D i r e k t o r i c a

Ivana Čarić

Tragovi prošlosti

Dugi otok

pogledajte opširnije

Moj planer putovanja Zatvori planer

Poštovani posjetitelju,
Kako bi vam olakšali planiranje vašeg odmora i boravka na našem otoku prirpemili smo vam ovaj planer putovanja. Planer se koristi na način da se svakoj rubrici u kojoj vidite znak + PLANER može dodavati u planer kao aktivnost. Nakon što ste odabrali sve aktivnosti za koje ste zainteresirani možete ih rasporediti u dane vašeg boravka po vlastitoj želji. U pojedinom danu može biti do 4 aktivnosti. Nakon što ste isplanirali sve dane vašeg boravka možete ih poslati nekome na mail ili jednostavno ispisati. Podaci u planeru će ostati zapisani u vašem pregledniku do idućeg posjeta tako da ih i kasnije možete mijenjati. U slučaju da želite započeti svoje planiranje iznova, pobrišite sve stavke klikom na link "Očisti planer".

x
Očisti planer

Dnevni raspored "drag 'n drop" na određene dane x