Žman | Manifestacija 16.08.2017.

Večer čakavske poezije u Žmanu- Gladićevi dvori